Itslearning

Itslearning är Ålands gymnasiums lärplattform där du som studerar bland annat kan hitta kursplanering, studiematerial och lämna in uppgifter.

Itslearning har även ett testverktyg som kräver ett tilläggsprogram för att testet ska skrivas i nedlåst läge, dvs. åtkomst bara till testet och inga andra program på datorn eller Internet.

I bifogat dokument finns instruktioner för hur du med egen dator (där du är administratör) laddar ner och aktiverar TestBrowsern.

Ni som använder Itslearning på skolans datorer måste kontrollera med en lärare att TestBrowser-läget är installerat på datorn du har. 

Itslearning finns bakom inloggningen till O365 i "alla appar".