Rosbäck Jerry

Ålands yrkesgymnasium
Vik. Biträdande rektor
Neptunigatan 6 Kansli och administration
+358-18 536 624