Rosbäck Jerry

  • Ålands yrkesgymnasium
Vik. Biträdande rektor
  • Neptunigatan 6 Kansli och administration
+358-18 536 624