Rosbäck Jerry

  • Ålands yrkesgymnasium
IKT-handledare
  • IT-avdelningen
+358-18 536 624