Jerry Rosbäck

Rosbäck Jerry

Ålands yrkesgymnasium
Vik. IT-chef
Neptunigatan 6, Kansli och administration
+358-18 536 624