Studier LP2021

Gymnasiestudier enligt läroplan 2021 - för dig som inlett studierna hösten 2021 eller senare

Vid Ålands lyceum ges allmänbildande gymnasieutbildning:

 • Utbildningens hela lärokurs omfattar minst 150 studiepoäng.
 • Utbildningen ordnas i studieavsnitt - en del är obligatoriska, andra är valfria.
 • Studieavsnitten byggs upp av moduler - ett studieavsnitt kan bestå av en eller flera moduler, i ett eller flera ämnen.

Avgångsbetyg erhålls efter att studerande

 • avlagt minst 150 studiepoäng enligt fastställda bedömningsprinciper och
 • avlagt studentexamen.

Individuell studieplan

Då du inleder dina studier vid lyceet gör du upp en individuell studieplan. I studieplanen ingår såväl obligatoriska som valfria studieavsnitt:

 • De obligatoriska studieavsnitten är fördelade över tre år
 • De valfria studieavsnitten väljer du själv enligt eget intresse inför varje nytt läsår

Alla studerande tar i ansökningsskedet ställning till följande frågor:

 • Vilket obligatoriskt språk utöver engelska vill jag läsa?
 • Vilken matematiknivå vill jag läsa, kort eller lång?
 • Vilka valfria studieavsnitt vill jag läsa under mitt första läsår?

Studieplanen uppdateras och revideras kontinuerligt under din tid på lyceet, bl.a. genom

 • val av studieavsnitt varje vårtermin inför nästa läsår
 • studentprovsplanering

Du planerar dina studier tillsammans med din studiehandledare: varje år träffas ni för minst ett inbokat individuellt samtal.

 • Kontakta din studiehandledare om du vill diskutera frågor och funderingar som berör dina studier!