Studier LP2021

Studier i gymnasiet enligt läroplan 2021

Hösten 2021 tas en ny läroplan i bruk för det allmänbildande gymnasiet. Information om upplägg, innehåll, regler mm. uppdateras an efter inför terminstart i augusti.