Anhållan om ledighet från ÅYG

I regel beviljas inte ledigheter som sträcker sig utöver loven. Av särskilda skäl kan ledighet dock beviljas.

  • Anhållan om ledighet från studierna måste du göra minst två veckor före planerad ledighet.
  • Anhållan gör du på blankett - se länk nedan

Ledighet kan beviljas om berörda lärare bedömer att du kan ta igen de studier eller de studieavsnitt som behandlas under ledigheten på egen hand. Ledighet omfattande 1–2 dagar kan förordas efter prövning av grupphandledare i samråd med biträdande rektor.

Längre ledigheter beviljas endast undantagsvis efter särskild prövning och efter samråd med vårdnadshavare.

Prata med din grupphandledare och fyll i blanketten. Det är ditt ansvar som studerande att kompensera för frånvaro från studierna även om ledigheten har beviljats.