Sjukanmälan Ålands yrkesgymnasium

Om studerande är sjuk ska skolan meddelas senast kl. 9:00. Fr o m höstterminen 2019 kan vårdnadshavare anmäla omyndiga studerandes sjukfrånvaro i Wilma (under fliken lektionsanteckningar när du är inloggad i Wilma).

Frånvaro kan också meddelas per telefon till enhetens kansli. Myndiga studerande kan endast meddela frånvaro per telefon. Sjukanmälan ska göras varje sjukdag.

Särskilda regler gäller vid lärande i arbete (LIA).

Om studerande blir sjuk under en praktik-/LIA-period ska anmälan om sjukfrånvaro göras både till arbetsplatsen och till skolans kansli per telefon.

Sjukanmälan görs enligt följande:

Studerande inom affärsverksamhet, restaurang- och cateringbranschen samt informationsteknik

  • Sjukanmälan görs till kansliet på Strandgatan 1, tfn. +358-18 536 600

Studerande inom teknikprogrammen och frisörutbildningen

  • Sjukanmälan görs till kansliet på Neptunigatan 19, tfn +358-18 536 500

Studerande inom närvårdarutbildningen och barnledarutbildningen

  • Sjukanmälan görs till kansliet på Östra Skolgatan 2, tfn. +358-18 536 400

Studerande inom sjöfartsprogrammen

  • Sjukanmälan görs till skolcoach Lisa på Neptunigatan 6, tfn +358 18-536 216

Akut sjukdom

Om du som studerande drabbas av sjukdom under skoldagen och du lämnar skolan ska du i första hand meddela skolans kansli. I andra hand kan du meddela din grupphandledare, studiehandledare, lärare eller kansliet.

Intyg

Sjukdom ska styrkas med intyg. Om det är fråga om flera än tre dagars sjukfrånvaro ska du lämna ett hälsovårdar-, sjukskötar- eller läkarintyg till din grupphandledare så fort som möjligt, senast när du kommer tillbaka till skolan. Vid upprepad frånvaro kan intyg krävas även för kortare tid.

Om du uteblir från prov på grund av sjukdom måste du meddela kansliet och uppvisa sjukintyg när du kommer tillbaka till skolan. Även vid yrkespraktik/LIA kan läkarintyg vara ett krav redan från första dagen.