Yrkesråd

Ålands gymnasiums styrelse utser yrkesråd för ett eller flera utbildningsprogram eller för olika ansvarsområden.

Medlemmarna i yrkesrådet ska representera:

 • arbetslivet
 • yrkesgymnasiet
 • lärare
 • studerande.

Studeranderepresentanterna har en mandatperiod på ett år, medan övriga medlemmar har en mandatperiod på tre år.

Yrkesrådets syfte

Yrkesrådet har till uppgift att:

 1. vara brobyggare mellan arbetsliv och skola och aktivt verka för att höja utbildningens kvalitet
   
 2. vara en aktiv part vid planering, genomflörande, uppföljning, utveckling av yrkesprov, validerings- och examenstillfällen
   
 3. vara delaktiga i utformningen av bedömningsgrunder för yrkesprov och valideringstillfällen som ska fastställas av landskapsregeringen
   
 4. godkänna bedömare för yrkesprov och validering
   
 5. utarbeta förslag till kvalifikationsspecifikationer för validering av kunnande
   
 6. övervaka yrkesprovs- och valideringsverksamhet
   
 7. utfärda betyg och intyg över yrkesprov och validering som undertecknas av yrkesrådets ordförande
   
 8. behandla yrkande om rättelse av bedömning av yrkesprov och validering
   
 9. hålla sig underrättad om hur yrkesprov, examenstillfälle och validering genomförs och komma med förslag till förnyelse och utveckling.