Omtentamen

De studerande har möjlighet till två omtentamenstillfällen. Studerande som blivit underkänd ska anmäla sig till följande omtentamenstillfälle.

Om du anmält dig och uteblir utan giltig orsak räknas det som en gång. Sjukanmälan måste göras senast kl. 9:00 samma dag till kansliet.

Senast inom ett år från det tillfälle där underkännandet skett ska den studerande se till att han/hon går upp till omprövning och blir godkänd.

Du bör ha uppnått de förkunskapskrav som följande studieavsnitt i ett ämne kräver för att få fortsätta med ämnet. Om två omtagningar ändå inte leder till godkänt i kursen måste du gå om kursen vid ett senare tillfälle. För individuella behov och lösningar, tala i god tid med din studiehandledare, grupphandledare eller berörd ämneslärare.

Om du inte följer reglerna för omtentamen riskerar du att bli avstängd från dina studier.

Tider för omtentamen

Omtentamen arrangeras varannan onsdag kl. 14:15–16:00. Platsen är Östra Skolgatan 2 sal 312.

Läsårets första omtentamen sker vecka 35 och därefter varannan onsdag udda veckor.

För HUTH-studerande gäller särskilda regler och datum för omtagning. Läs mer under fliken HUTH-studier!

Komihåg att ta med giltig legitimation till omtentamenstillfället!

Höstterminen 2024 Vårterminen 2025  
28.8 15.1  
11.9 29.1  
25.9 12.2  
9.10 26.2  
23.10 12.3  
6.11 26.3 OBS! Du som planerar examen 30.5.2025: Detta är sista möjliga omtentamenstillfälle för underkända GEM-delmål från tidigare perioder.  
20.11 19.4  
4.12 23.4  
18.12 7.5  
  21.5  
  Sommaromtentamen 4.6 kl.14.15  

Anmälan till omtentamen

Observera att du själv måste anmäla dig till omtentamen! Anmälan till omtentamen gör du senast en vecka innan tentamenstillfället. Omtentamensblanketten hittar du här på Studnet. Se Länkar.

Höjning av vitsord

Det är möjligt att höja ett vitsord i ett delmål, en gång. Det görs genom att tentera samtliga examinerande moment, även muntliga, vid omtentamenstillfällen och/eller andra med läraren överenskomna tillfällen. Detta efter avslutat delmål.

Anmäl dig till omtentamen, där du skriver att du vill höja delmålsvitsordet, till den läraren som du haft i delmålet. Finns inte den läraren tillgänglig anmäler du dig till examensdelsansvarig.

Höjning av slutvitsord i ett ämne är möjligt genom att tentera, ett eller flera delmål, enligt ovan.

Efter att du har fått examen kan du skicka en förfrågan till rektor om att höja vitsord.