Omtentamen

De studerande har möjlighet till två omtentamenstillfällen. Studerande som blivit underkänd ska anmäla sig till följande omtentamenstillfälle.

Om du anmält dig och uteblir utan giltig orsak räknas det som en gång. Sjukanmälan måste göras senast kl. 9:00 samma dag till kansliet.

Senast inom ett år från det tillfälle där underkännandet skett ska den studerande se till att han/hon går upp till omprövning och blir godkänd.

Du bör ha uppnått de förkunskapskrav som följande studieavsnitt i ett ämne kräver för att få fortsätta med ämnet. Om två omtagningar ändå inte leder till godkänt i kursen måste du gå om kursen vid ett senare tillfälle. För individuella behov och lösningar, tala i god tid med din studiehandledare, grupphandledare eller berörd ämneslärare.

Om du inte följer reglerna för omtentamen riskerar du att bli avstängd från dina studier.

Tider för omtentamen

Omtentamen arrangeras varannan onsdag kl. 14:15–16:00. Platsen är Östra Skolgatan 2 sal 312.

Läsårets första omtentamen sker vecka 35 och därefter varannan onsdag udda veckor.

För HUTH-studerande gäller särskilda regler och datum för omtagning. Läs mer under fliken HUTH-studier!

Komihåg att ta med giltig legitimation till omtentamenstillfället!

Höstterminen 2023 Vårterminen 2024 Sommartentamen
30.8 17.1  
13.9 31.1  
27.9 14.2  
11.10 28.2  
25.10 13.3  
8.11 27.3  
22.11 10.4  
5.12 (OBS! tisdag) 24.4  
20.12 8.5  
  22.5  

Anmälan till omtentamen

Observera att du själv måste anmäla dig till omtentamen! Anmälan till omtentamen gör du senast en vecka innan tentamenstillfället. Omtentamensblanketten hittar du här på Studnet. Se Länkar.

Höja vitsord

Det är möjligt att höja ett godkänt vitsord i allmänna ämnen vid ett tillfälle. Detta gäller hela kursavsnitt, inte mindre delprov. Berörd(a) lärare besluter om tidpunkt och plats. Det högsta vitsordet gäller.