Blankett - Anmälan till omtentamen

Anmälan till omtentamen gör du senast en vecka innan tentamenstillfället.

Lämna in blanketten till kansliet i din skolbyggnad.

För mer information om omtentamen samt datum för omtentamenstillfällen, se Länkar.