Blankett studieuppehåll/ studieavbrott

Vid studieuppehåll eller studieavbrott ska studerande 

  • informera grupphandledaren (finns i blanketten)
  • begära utlåtande av studiehandledaren (finns i blanketten)

Om beviljande av studieuppehåll/avbrott i studierna beslutar biträdande rektor.