Blankett - Anhållan om ersättning

Fyll i blanketten på dator. Skriv sedan ut den och underteckna. Lämna sedan in blanketten till skolans kansli. Om du har kvitton på kostnader, bifoga dem.

Du är berättigad till ersättning om:

  • Kilometer-ersättning: Om resvägen är mera än 5 kilometer enkelväg.
  • Om du har busskort från skolan och inte kan använda det under LIA-perioden (du tar dig själv till LIA-platsen) så MÅSTE du lämna busskortet till kansliet innan LIA-perioden startar.

Man kan alltså inte få dubbla ersättningar!

Mat:

Studerande är berättigade till 5 euro /dag om man inte får gratis mat på LIA platsen eller har möjlighet att komma till skolan och äta. (finns även arbetsplatser som fakturerar skolan direkt)

Övriga resekostnader:

Om man har åkt buss/tåg/båt/flyg ska kvitton bifogas då fyller man i färdmedel samt summorna under punkten Ö resekostnader (men en överenskommelse ska göras med kansliet innan LIA)

Hyra:

En överenskommelse ska göras med kansliet INNAN Lia-perioden startar.

När du fyller i blanketten

Ladda ner blanketten på din dator och öppna den sedan med Adobe Reader-programmet för att fylla i den. Du kan hämta Adobe Reader gratis via länken nedan.

Om man fyller i blanketten via webbläsaren finns det risk för att blanketten är tom fast du sparat den.