HUTH-studier

Om att studera enligt HUTH

Om du önskar förbereda dig för vidare studier på högskole- och yrkeshögskolenivå kan du välja att läsa den högskoleförberedande utbildningshelheten (HUTH) enligt Ålands lyceums läroplan. På detta sätt kan du skaffa dig vissa särskilda behörigheter som krävs för studier i Sverige samt avlägga studentexamensprov som beaktas vid antagningen till utbildningar på fastlandet och i övriga världen.

Studierna

HUTH-kurserna (som benämns studieavsnitt) är utvalda för att säkerställa åländska studerandes möjligheter till och beredskap för vidare studier oavsett utbildningsland. I första hand är det antagningskriterierna till svenska högskolor och universitet som ligger till grund för upplägget av HUTH.

Helheten består av 30 kurser/studieavsnitt som tillsammans med 5 kp idrott, 1 kp IKT, 1 kp arbetslivskunskap och 1 kp företagande och företagsverksamhet inom yrkesgymnasiet motsvarar 60 kp inom den yrkesförberedande utbildningen (ersätter allmänna/gemensamma ämnen och valbara ämnen).

HUTH-studierna läser du vid Ålands lyceum under totalt 5 perioder under de tre studieåren.

Handledning

Studiehandledare Gabriella Husell ansvarar för handledning av och information till HUTH-studerande under HUTH-perioderna. Se kontaktuppgifterna!

Studentexamen

Du hittar information om studentproven och studentexamen via länkarna nedan (tre olika beroende på vilken information du söker):

  1. Allmän information för Ålands lyceum, fliken "Studentexamen" på lyceets Studnet
  2. Specifik information för dig som går HUTH på Studnet för Ålands yrkesgymnasium, underrubriken "Studentexamen för HUTH-studerande"
  3. På studentexamensnämndens webbplats.

Studerande som tar studentexamen har rätt att delta i karonkabalen och studentdimissionen.

Ytterligare information om anmälan till studentskrivningar och om skrivningarna ges av din egen studiehandledare.

Viktiga begrepp

HUTH Den högskoleförberedande utbildningshelheten
HUTH-kurs/studieavsnitt Kurs/Studieavsnitt som läses enligt Ålands lyceums läroplan
HUTH-period Period då studerande från yrkesgymnasiet avlägger studier enligt lyceets läroplan
HUTH-studieblock Under studietiden läser de studerande totalt fem studieblock A - E som alla innehåller specifika HUTH-kurser/studieavsnitt