Karta över ÅL

Som bilaga hittar du kartor över skolans tre våningsplan där du ser placeringen för

  • lektionssalar
  • lärarnas arbetsrum
  • bibliotek
  • matsal
  • gymnastiksal
  • hörsal mm.