Kompensation i studentexamen

Kompensation innebär att du kan bli student även om ett av dina fem prov inte skulle vara godkänt. Kompensation är ett förfarande som beaktar vitsorden för de övriga fyra prov som ingår i examen.

Det finns ett underkänt vitsord: Improbatur. Ett underkänt vitsord (improbatur) i något av de fem studentexamensproven kan kompenseras genom att de fyra övriga proven som krävs för examen ger en totalpoäng om minst 10 vitsordspoäng, ex. A, A, B, B eller A, A, A, C. Poängtalet för dina godkända prov räknar du ut genom att addera poängen för de vitsord du fått i varje ämnesprov, se Studentexamensvitsord.

Endast ett underkänt prov kan kompenseras. Endast ett sådant prov som krävs för examen kan kompenseras, dvs underkända "extra" prov som skrivs utöver de fem som ingår i examen kompenseras inte.

Examen kan dock inte godkännas om provet har underkänts på grund av brott mot ordning eller svikligt förfarande eller om examinanden uteblivit från provtillfället eller inte lämnat in en provprestation för bedömning (L502/2019 12 § 2 mom.).