Clemes Henrik

Ålands yrkesgymnasium
Timlärare i maskin- och produktionsteknik
Maskin- och produktionsteknik
+358-18 536 522