Bertell Nicklas

  • Ålands gymnasium
IT-assistent
  • IT-avdelningen
+358-18 536 543