Bertell Nicklas

  • Ålands gymnasium
vik. IKT-handledare
  • IT-avdelningen
+358-18 536 543