Styrdokument och handlingsplaner vid Ålands lyceum

Skolans verksamhet regleras av de bestämmelser, regelverk och målsättningar som finns beskrivna i lyceets styrdokument. Dessa hittar du i menyn, och kan vara t.ex.

  • läroplaner (LP)
  • handlingsplaner (HP)
  • rutinbeskrivningar och regelverk
  • policydokument