Utrymningsplan

Utrymningsplanen ger anvisningar för hur du ska agera vid situationer som kräver utrymning av skolbyggnaden, t.ex. vid brandalarm.

I början av varje läsår går grupphandledarna igenom utrymningsplanen med sin basgrupp och hela skolan övar också utrymning av lokalerna under höstterminen.