Rutiner för studerande med matematiksvårigheter

Om studerande, vårdnadshavare och/eller matematikläraren uppmärksammar svårigheter i matematik följer skolan vad som stipuleras i rutinbeskrivningen, se bilaga.

Mer allmän information om vilken typ av stöd och hjälp skolan erbjuder finns under Stöd och handledning.