HP för studerande i behov av stöd

Om du har  diagnostiserade handikapp eller därmed jämförbara svårigheter, till exempel läs- och skrivsvårigheter, har du rätt att få dina svårigheter beaktade i såväl lyceets kurser som i studentexamen. Skolans handlingsplan hittar du som bilaga och mer allmän information om vilken typ av stöd och hjälp skolan erbjuder finns under Stöd och handledning.