HP mot kränkande behandling

Som studerande har du rätt till en trygg studiemiljö och var och en som verkar i skolan måste ta ansvar för att förebygga och avvärja kränkande behandling.

Läs mer om hur skolan arbetar för ett gott bemötande av varje individ i bilagan.