Läroplan

Läroplanen styr verksamheten vid Ålands lyceum och innehåller en stor mängd information som berör dina studier.

I läroplanen kan du läsa mer om:

 • verksamhetsidé och visioner
 • värdegrund
 • lärmiljö
 • studier
 • tillgodoräknande
 • studentexamen
 • handledning under studietiden
 • stöd för lärande och studier
 • studerandevård
 • bedömning
 • samarbete
 • utvärdering och kvalitetssäkring
 • styrdokument
 • mål och centralt innehåll för lärandet.