Studerandevårdsplan

Ålands lyceums läroplan innehåller en plan för hur studerandevårdsarbetet är strukturerat. Mer allmän information som berör studerandes mående & hälsa hittar du i såväl läroplanen som de handlingsplaner och rutiner som listas i menyn. Bekanta dig också med informationen under "Stöd och handledning".