Rutiner för uppföljning av frånvaro

I lyceet råder närvaroplikt och grupphandledarna följer kontinuerligt med lektionsanteckningarna i Wilma. Om en studerande uppvisar stor frånvaro, med tex svårigheter att klara studierna som följd, agerar skolan enligt rutinerna nedan för att åtgärda situationen.

Läs mer under "Läsåret" om vad som gäller i frågor som berör närvaro & frånvaro.