Rutiner för studerande med otillfredsställande studietakt

Om studieprestationerna, trots studiehandledning och eventuella stödåtgärder, är sådana att studerande inte uppfyller kravet på stipulerad studietakt tar skolan till de åtgärder som beskrivs i rutinerna, se bilaga.

Mer allmän information om vilken typ av stöd och hjälp skolan erbjuder finns under Stöd och handledning.