Anhållan om tillgodoräknande och validering av kunnande

Studerande kan ansöka om

  • tillgodoräknande av studier som genomförts i andra skolor
  • erkännande av kunnande som förvärvats på andra sätt

Du bör anhålla om tillgodoräknande av tidigare slutförda studier innan studierna i vederbörande studieavsnitt/ämne inleds på lyceet. Anhållan lämnas till rektor som fattar beslut i ärendet. Till anhållan bifogas betyg eller intyg över avlagda och bedömda studier.

Läs mer i läroplanen som du hittar i menyn under Styrdokument och handlingsplaner!