Information för nya studerande

Välkommen till oss! Via länkarna hittar du viktig information som du behöver ta del av innan du påbörjar dina studier vid Ålands yrkesgymnasium hösten 2020. Första skoldagen är måndagen den 16 augusti kl. 09:00, samling i gymnastiksalen Östra Skolgatan 2. (Ålands lyceums gymnastiksal)

Observera att alla utbildningar inte har publicerat någon förhandsinformation. Då får du all information när skolan börjar. För läsårets arbetstider se

Läsårets arbetstider (start, slut, periodindelning och lovdagar)

För dig som läser huth-studier finns länk till information om datorköp.