Information för nya studerande

Via länkarna hittar du viktig information som du behöver ta del av innan du påbörjar dina studier vid Ålands yrkesgymnasium hösten 2019.

Observera att alla utbildningar inte har publicerat någon förhandsinformation. Då får du all information när skolan börjar. För läsårets arbetstider se

Läsårets arbetstider (start, slut, periodindelning och lovdagar)

För dig som läser huth-studier finns länkar till information om:

  • Kort matematik
  • Svenska grammatikprovet
  • Datorköp