Information för nya studerande- barnledare

Till studerande och vårdnadshavare

Som studerande inom pedagogisk verksamhet och handledning, allmänt kallad barnledarutbildningen eller BLU - jobbar vi mycket med unga människor. Under utbildningen ligger fokus på barn och ungas utveckling och inlärning, samt på samarbete med andra. Vi jobbar mycket i grupp eftersom det är så ni kommer att arbeta i branschen. 

Läsåret

Läsåret är organiserat i fem perioder, med olika kurser (=delmål) i olika perioder. Vi har skollov som de flesta andra skolor. Använd i första hand loven för ev. semesterresor.
Mer info om lov, perioder och annan information till dig som studerande.
Vi använder Wilma som administrativ plattform (schema, vitsord, frånvaro, meddelanden m.m.) och Its Learning som lärplattform. På Its Learning lägger lärarna ut all information, inlämningar, länkar, material osv. Inloggningar får du första veckan i skolan.

LIA

Under dina studier kommer du att ha LIA (dvs. praktik). LIA-tillfällena är fördelade under hela utbildningen. Under utbildningen, i slutet av en LIA-period kommer du att genomföra yrkesprov som är det sätt varje examensdel examineras.

Vår personal

Petra Malmström är programansvarig för barnledarutbildningen och Elvira Jansson kommer att vara din grupphandledare.
Hos oss arbetar många yrkeslärare och lärare i gemensamma ämnen (=GEM). Gemensamma ämnen läser du t.ex. svenska, engelska och matematik.
Vår studiehandledare är Diana Lundqvist, speciallärare är Marina Häger-Nordling, studiekoordinator är Anne Järventaus, skolvärd är Elvira Jansson och biträdande rektor är Erika Eriksson.

Lokaler

Vi delar huset med framförallt närvårdarna, både ungdomsklasser och vuxenklasser, men många andra studerande vid ÅYG läser sina gemensamma ämnen i vårt hus. Periodvis rör sig dagligen upp till 250 studerande och 40 anställda i vårt hus.

Övrigt

Viktigt att tänka på är vårdad klädsel och god hygien i skolan, eftersom vi i våra studier ofta träffar nyckelpersoner från arbetslivet.
Tänk på hygienkraven och tvätta händerna ofta. Alltid då du kommer till skolan, under dagens gång och då du går hem. Kom också ihåg att vi är en rök- och drogfri skola. 
Vi ser fram emot att få träffa dig och tycker att det ska bli trevligt att starta ett nytt läsår.

Är det något du undrar över kan du ringa skolas kansli 018-536 400. Efter sommaren är vi på plats igen från den 7 augusti 2023.

Vi ses den 14 augusti! Välkommen!

Med vänlig hälsning, 

Diana Lundqvist        
studiehandledare
tel. 018-536 411