Information för nya studerande- barnledare

Till studerande och vårdnadshavare

Som studerande inom pedagogisk verksamhet och handledning, allmänt kallad barnledarutbildningen eller BLU - jobbar vi mycket med unga människor. Under utbildningen ligger fokus på barn och ungas utveckling och inlärning, samt på samarbete med andra. Vi jobbar mycket i grupp eftersom det är så ni kommer att arbeta om ni väljer att stanna i yrket.  
Vi använder mycket digitalt undervisningsmaterial som är gratis. En del läromedel finns också att låna i skolans bibliotek. T.ex. kommer det att finnas lånebok i matematik (gäller ej HUTH). För den som vill köpa en egen matematikbok kommer Exponent 1a (andra upplagan) från Gleerups Förlag att användas. 

Läsåret

Läsåret är organiserat i fem perioder, med olika kurser (=delmål) i olika perioder. Vi har skollov som de flesta andra skolor. Använd i första hand loven för ev. semesterresor.
Mer info om lov, perioder och annan information till dig som studerande.
Vi använder Wilma som administrativ plattform (schema, vitsord, frånvaro, meddelanden m.m.), och Its Learning som lärplattform. På Its learning lägger lärarna ut all information, inlämningar, länkar, material osv. Inloggningar får du första veckan i skolan.

LIA

Under dina studier kommer du att ha LIA (dvs. praktik). LIA-tillfällena är fördelade under hela utbildningen. Under utbildningen, i slutet av liorna kommer du att genomföra yrkesprov som är det sätt varje examensdel examineras.

Vår personal

Hos oss arbetar många yrkeslärare.  Petra Malmström kommer att vara din grupphandledare och det är även hon som är programansvarig för barnledarutbildningen. 
Vi har också flera lärare i gemensamma ämnen (=GEM) som du kommer att ha då du läser t.ex.  svenska, engelska och matematik.
Vår studiehandledare (BLU) och skolvärd är Susanne Åvik, speciallärare är Marina Häger-Nordling, studiekoordinator är Anne Järventaus och biträdande rektor är Erika Eriksson.

Lokaler

Vi delar huset med framförallt närvårdarna, både ungdomsklasser och vuxenklasser, men många andra studerande vid ÅYG läser sina gemensamma ämnen i vårt hus. Periodvis rör sig dagligen upp till 250 studerande och 40 anställda i vårt hus.

Övrigt

Viktigt att tänka på är vårdad klädsel och god hygien i skolan, eftersom vi i våra studier ofta träffar nyckelpersoner från arbetslivet.
Tänk på hygienkraven och tvätta händerna ofta. Alltid då du kommer till skolan, under dagens gång och då du går hem. Kom också ihåg att vi är en rök- och drogfri skola. 
Vi ser fram emot att få träffa dig och tycker att det skall bli trevligt att starta ett nytt läsår. Är det något du undrar över kan du ringa skolas kansli 018-536 400.  Efter sommaren är vi på plats igen från den 8 augusti 2022.

Vi ses den 11 augusti! Välkommen!

Med vänlig hälsning, 

Susanne Åvik        
skolvärd samt studiehandledare för BLU (barnledare)
tel. 018-536 536

Diana Lundqvist
studiehandledare NVA (närvårdare)
tel. 018-536 411