Malmström Petra

  • Ålands yrkesgymnasium
Lektor, social- och hälsovård
  • Pedagogisk verksamhet och handledning
+358-18 536 413

Övriga arbetsuppgifter: 

Lektor i yrkesämnen och programledare för barnledarutbildningen och samhälleliga och sociala linjen, Östra skolgatan., (Livsstil och hälsa)