Information för nya studerande Neptunigatan 19 - teknik och frisör

Information som berör studerande vid enheten för teknik och frisör, Neptunigatan 19

Skattenummer

Då den studerande skall ut på lärande i arbetet (LIA) behövs ett behörighetskort. För att vi skall kunna beställa behörighetskortet behöver vi få den studerandes godkännande att söka ut den studerandes skattenummer. Vid skolstart ber vi därför den studerande skriva på ett godkännande för detta. Detta gäller inte studerande vid programmen för frisör och 
bilbranschen.

Verktyg

De som skall studera vid de tekniska programmen (bygg, el, vvs, metall och bil) kommer att behöva personliga verktyg enligt bransch. De studerande erbjuds köpa verktyg till subventionerat pris via skolan.  De kan också skaffa verktygen på annat sätt. 

Speciallärare

De som har intyg över läs- och skrivsvårigheter, eller andra utredningar som vi behöver känna till för att kunna stöda den studerandes studier så bra som möjligt, bör lämna in denna dokumentation till skolans speciallärare genast vid skolstart.

Frånvaro

Den studerande ansvarar för att frånvaro pga sjukdom meddelas till kansliet på teknikenheten före kl.09:00 samtliga sjukdagar. För studerande som ej fyllt 18 år är det målsman som kontaktar kansliet eller meddelar i Wilma. För studerande som fyllt 18 meddelar den studerande själv till kansliet. Observera: från och med fjärde sjukdagen krävs sjukintyg.
Meddela i första hand till oss:
Tel 018-536500, studiesekreterare, Anneli Sandelin
Tel 018-536502, skolvärd, Matilda Fagerström

Tel 018-536586, LIA-koordinator, Mona Lindroth 

 Ledighet

Anhållan om ledighet ska alltid ske skriftligen senast två veckor före önskad ledighet.  Ansökan görs på särskild blankett som finns att avhämtas på kansliet eller på Studnet. Studerande ska först få godkännande från alla berörda lärare och därefter få godkännande från platsansvarig. Anhållan lämnas därefter in till kansliet. Beslut om ledighet beviljas utgår i från det kunnande som ska inhämtas under ledighetsperioden.

Köket

Matsalen på Neptunigatan 19 är åter öppen. Om du är i behov av specialdiet är det viktigt att du meddelar till kansliet genast första skoldagen. Kom även ihåg att fylla i det på studieanmälningsblanketten.

HUTH-studerande

De som är HUTH-studerande bör gå in på Studnet och informera sig om vad som gäller vid HUTH-studier.

Kansliet

I kansliet finns följande personer:
Studiekoordinator Anneli Sandelin (anneli.sandelin@gymnasium.ax) tel:536500 
Skolvärd Matilda Fagerström (matilda.fagerstrom@gymnasium.ax) tel: 536502 
LIA-koordinator 
Studiehandledare Jonna Grunér (jonna.gruner@gymnasium.ax)tel: 536503
Platsansvarig Penilla Eriksson (penilla.eriksson@gymnasium.ax) tel: 536504

Välkommen till skolan, vi hoppas att du ska trivas hos oss! Vi startar torsdagen den 11 augusti.