Interiör i skolbiblioteket på Västra skolgatan 2

Bibliotheca

Ålands gymnasiums bibliotek betjänar studerande, lärare och personal. Jag som jobbar här heter Virginija Steiner. 

Ålands gymnasiums bibliotek består av:

  • ett huvudbibliotek i lyceet på Västra Skolgatan
  • ett filialbibliotek i yrkesgymnasiet på Strandgatan 1
  • ett filialbibliotek i yrkesgymnasiet på Neptunigatan 19

Öppet hela skoldagen .

Ålands gymnasiums bibliotek är tillgängligt för alla studerande och lärare under hela skoldagen (kl. 8:00 - 16:00).

Vi uppmuntrar också dig som är låntagare att utnyttja självutlåningsmöjligheterna när bibliotekarien inte är på plats.