Verkstadsmekaniker - utbildningsprogrammet inom maskin och produktionsteknik

Välkommen till utbildningsprogrammet för maskin- och produktionsteknik. Du hittar oss i verkstäderna på Neptunigatan 19.

Gymnasieexamen inom maskin- och produktionsteknik

Inom Maskin- och produktionsteknik får du lära dig allmän verkstadsteknik, svarvning, svetsning, automation, drift- och underhåll. Du får lära dig hur man producerar varor inom industrin, hur det är att arbeta vid olika typer av bearbetningsmaskiner, några har CNC-styrsystem.

Yrkesexamen är grundläggande (180 kp) och leder till en gymnasieexamen inom maskin- och produktionsteknik inom kompetensområdet för tillverkningsteknik med titeln verkstadsmekaniker.

Yrkesexamensdelar

Studerande som inledde sina studier hösten 2019 eller senare läser följande (klicka på examensdelen för att komma till läroplanen):

Gemensamma examensdelar

Studerande läser även gemensamma examensdelar som är lika för de olika yrkeslinjerna (gäller inte Sjöfartsprogrammen, utbildningen till närvårdare eller de som läser HUTH)

De gemensamma examensdelarna består av:

Kunnande i kommunikation och interaktion:

 • Svenska
 • Engelska
 • Valbart språk (finska eller spanska)
 • Verksamhet i den digitala miljön

Kunnande i matematik och naturvetenskaper:

 • Matematik
 • Fysik och kemi

Kunnande om samhälle och arbetsliv:

 • Att verka i samhället som medborgare
 • Att verka i arbetslivet
 • Färdigheter i studie- och karriärplanering
 • Företagsamhet och företagsinriktad verksamhet
 • Upprätthållande av arbetsförmåga
 • Främjande av hållbar utveckling