Studieregisterutdrag och avgångsbetyg

Studieregisterutdrag

Dina studieprestationer, dvs vitsorden för varje studieavsnitt, registreras i skolans administrationsprogram Wilma. Du kan själv se dina prestationer i Wilma och har rätt att på begäran få ett skriftligt studieregisterutdrag, från kansliet eller din studiehandledare.

Ett studieregisterutdrag överlämnas till studerande i slutet av varje läsår. Studerandes vårdnadshavare ska bekräfta att de tagit del av bedömning och prestationer i Wilma.

Avgångsbetyg

Avgångsbetyg från gymnasiet ges då studerande avlagt gymnasiets lärokurs, minst 150 studiepoäng, samt därtill studentexamen.

På avgångsbetyget antecknas ett medelvitsord som utgör det vägda medeltalet av samtliga ämnesvitsord. Medelvitsordet uträknas i förhållande till antalet avlagda studiepoäng per ämne som bedömts med siffervitsord, och ges med två decimalers noggrannhet.