Sjöfart

Välkommen till utbildningsprogrammen för sjöfartsbranschen. Du hittar oss på Sjöfartsgymnasiet på Neptunigatan 6, där vi utbildar framtidens sjömän.

Yrkesutbildningen är grundläggande (180 kp) och leder till gymnasieexamen inom sjöfartsbranschen.  Titeln du får efter avklarade studier beror på vilket kompetensområde du väljer.

Grundexamen i sjöfart

Utbildningarna vid Sjöfartsgymnasiet inleds med en gemensam vaktmansutbildning, under vilken tid de studerande får en god inblick i de driftsarbeten som förekommer ombord på ett fartyg och grundläggande kunskaper om branschen. Redan efter första årets studier kan studerande söka behörighetsbrev som vaktman, däck eller vaktman, maskin. Efter den gemensamma vaktmansutbildningen delar sig programmet i fyra kompetensområden: däcks- och maskinreparatör, eldrift, maskinbefäl och däcksbefäl. Utbildningarna varvar teori med praktik i skolans simulatorer, ombord på vårt skolfartyg Michael Sars och ombord på fartyg i utrikestrafik.

Sjöutbildningarna vid Ålands yrkesgymnasium följer internationella bestämmelser (STCW-konventionen)

Obligatoriska examensdelar

Yrkesexamensdelar däcks-och maskinreparatör

Yrkesexamensdelar fartygselektriker

Yrkesexamensdelar vaktmaskinmästare

Yrkesexamensdelar vaktstyrman