Sjöfart

Välkommen till utbildningsprogrammen för sjöfartsbranschen. Du hittar oss på Neptunigatan 6, där vi utbildar framtidens sjömän.

Yrkesutbildningen är grundläggande (180 kp) och leder till gymnasieexamen inom sjöfartsbranschen. Titeln du får efter avklarade studier beror på vilket kompetensområde du väljer.

Grundexamen i sjöfart

Utbildningarna vid sjöfartsprogrammen inleds med en gemensam vaktmansutbildning, vilket ger de studerande en god inblick i de driftsarbeten som förekommer ombord på ett fartyg samt grundläggande kunskaper om branschen. I vaktmansutbildningen ingår navigation, fartygsmaskinteknik samt säkerhets- och skyddsutbildning. Därtill ingår även 60 dagar handledd praktik ombord på fartyg, antingen på däck eller i maskin. Redan efter första årets studier kan du söka behörighetsbrev som vaktman, däck eller vaktman, maskin.

Efter den gemensamma vaktmansutbildningen delar sig programmet i fyra kompetensområden: däcks- och maskinreparatör, eldrift, maskinbefäl och däcksbefäl. Utbildningarna varvar teori med praktik i skolans simulatorer, ombord på vårt skolfartyg Michael Sars och ombord på fartyg i utrikestrafik.

Sjöutbildningarna vid Ålands yrkesgymnasium följer internationella bestämmelser (STCW-konventionen).

Obligatoriska examensdelar (vaktman)

Gemensamma examensdelar

Studerande läser även gemensamma examensdelar, motsvarande 35 kompetenspoäng. Dessa består av:

Kunnande i kommunikation och interaktion:

 • Svenska
 • Engelska
 • Verksamhet i den digitala miljön

Kunnande i matematik och naturvetenskaper:

 • Matematik
 • Fysik och kemi

Kunnande om samhälle och arbetsliv:

 • Att verka i samhället som medborgare
 • Att verka i arbetslivet
 • Färdigheter i studie- och karriärplanering
 • Företagsamhet och företagsinriktad verksamhet
 • Upprätthållande av arbetsförmåga
 • Främjande av hållbar utveckling