Sjöfart

Under första studieåret får du god inblick i de driftsarbeten som förekommer ombord på ett fartyg och grundläggande kunskaper om branschen.

Du kan söka behörighetsbrev som vaktman däck/maskin redan efter första årets studier, vilket förutsätter att du uppfyller kraven på syn, hörsel och färgseende.

Efter den gemensamma vaktmansutbildningen delar sig programmet i fyra inriktningar: däcks- och maskinreparatör, eldrift, maskinbefäl och däcksbefäl.

Sjöutbildningarna vid Ålands yrkesgymnasium följer internationella bestämmelser (STCW-konventionen).

Utbildningarna varvar teori med praktik i skolans simulatorer, ombord på vårt skolfartyg och ombord på fartyg i utrikestrafik.

Utbildningen är bred och du blir även attraktiv för andra sjöfartsrelaterade yrken inom transport, rederi och hamnbranschen.