Avbrutet läroämne

Under vissa omständigheter kan du avbryta påbörjade studier i ett läroämne:

  • Valfria läroämnen kan avbrytas. Samtliga studieavsnitt i ämnet stryks då från studieprogrammet.
  • Läroämnen indelade i olika nivåer avbryts vid byte av nivå.

Nivåbyte

Om läroämnet är matematik eller finska, dvs. läroämnet är indelat i olika nivåer, har du möjlighet att byta nivå. Vid nivåbyten i matematik och finska ger din ämneslärare ett utlåtande om vilket studieavsnitt du lämpligen ska fortsätta med.

Vid övergången tillgodoräknas de godkända och underkända studieavsnitt vars mål och innehåll motsvarar avsnitt på den nya nivån. Om du har läst flera avsnitt på den tidigare nivån än de som har motsvarighet på den nya nivån, kan godkända studieavsnitt tillgodoräknas i studieprogrammet som övriga studier.

Efter nivåbytet avbryts det ursprungliga läroämnet och de avlagda studieavsnitten syns inte längre i studieprogram eller på betyg.

Läs mer om hur och när nivåbyten kan genomföras under Ändringar i schema & studieplan!