Avbrutet läroämne

I följande fall kan du avbryta påbörjade studier i ett läroämne:

  • Valfria läroämnen* kan avbrytas. Alla studiepoäng i ämnet stryks då från studieprogrammet.
  • Läroämnen indelade i olika nivåer avbryts vid byte av nivå.

*Observera att detta gäller läroämnen, inte enskilda valfria studieavsnitt i ämnen där obligatoriska avsnitt ingår!

Nivåbyte

Om läroämnet är matematik eller finska, dvs läroämnet är indelat i olika nivåer, har du möjlighet att byta nivå. Vid nivåbyten i matematik och finska ger din ämneslärare ett utlåtande om vilket studieavsnitt du lämpligen ska fortsätta med.

Vid övergången överförs godkända och underkända studieavsnitt vars mål och innehåll motsvarar avsnitt på den nya nivån. Om du har flera godkända studieavsnitt på den tidigare nivån utöver de som har motsvarighet på den nya nivån tillgodoräknas de i ditt studieprogram som övriga studier.

Efter nivåbytet avbryts det ursprungliga läroämnet och de avlagda studieavsnitten syns inte längre i studieprogram eller på betyg.

Läs mer om hur och när nivåbyten kan genomföras under Ändringar i schema och studieplan!