Restaurang och cateringbranschen

Yrkesinriktad specialundervisning

Välkommen till utbildningsprogrammen för fastighetsskötsel och matproduktion. Du hittar oss i verkstäderna och köken på Neptunigatan 19.

I studierna ingår

  • gemensamma examensdelar
  • yrkesinriktade examensdelar
  • valbara examensdelar

Undervisningen på utbildningsprogrammen för yrkesinriktad specialundervisning förverkligas i små grupper och leder till gymnasieexamen.

Kompetensområdet inom fastighetsskötsel, fastighetsskötare(180 kp)

Fastighetsskötaren arbetar med olika uppgifter inom som uppstår när man ska sköta om en fastighet. Till exempel snöröjning, flagghissning, ventilation och mindre reparationer. 

Kompetensområdet inom matservice, kock (180 kp)

Vidareutbildning

Det finns möjligheter för dig att studera vidare efter gymnasiet, beroende på hur din personliga utvecklingsplan har byggts upp.