Yrkesträningsprogrammet

Välkommen till yrkesträningsprogrammet. Du hittar oss på Neptunigatan 19.

Yrkesträningsprogrammet är en utbildning för dig som gått grundskolan med 11-årig läroplikt, men även övriga har möjlighet att söka. Studierna omfattar 180 kompetenspoäng uppdelade på 3 år.

Du arbetar utgående inom olika yrkesområdena till exempel kök, underhållsarbete, kreativt skapande, textilvård och rengöring, trädgård och utomhusmiljöer.

Inom yrkesämnena är teorin till stor del integrerad i det praktiska arbetet. 

Studierna består av

 • gemensamma examensdelar
 • yrkesinriktade examensdelar
 • valbara examensdelar

Studerande får även undervisning i matematik, svenska, engelska, studieteknik och gymnastik.

Arbetsmöjligheter och lärande i arbete

Möjligheten till lärande i arbete (LIA) finns. Då får du jobba ute på riktiga arbetsplatser med stöd av lärare eller assistent.

Målsättningen efter examen är att du ska klara enkla arbetsuppgifter. Även arbete i daglig verksamhet inom specialomsorgen kan komma i fråga.

  Yrkesexamensdelar

  Studerande läser bland annat följande (klicka på examensdelen för att komma till läroplanen):

  • Stärkande av studiefärdigheter
  • Förberedelser för arbetslivet
  • Kreativt skapande
  • Textilvård och rengöring
  • Underhållsarbeten
  • Trädgård- och utomhusområden
  • Matlagning och bakning

  Du ansöker om studieplats enligt prövning.

   Ungefär hälften av studietiden är praktiskt yrkesförberedande arbete. Under första året får du pröva på olika uppgifter, främst i skolans utrymmen.  Inom yrkesämnena är teorin till stor del integrerad i det praktiska arbetet.

   Bilagor: