Yrkesträningsprogrammet

Välkommen till yrkesträningsprogrammet. Du hittar oss på Neptunigatan 19.

Yrkesträningsprogrammet är en utbildning för dig som gått ut grundskolan med 11-årig läroplikt, men även övriga har möjlighet att söka. Studierna omfattar 180 kompetenspoäng på 3 år. YTP fungerar som ett yrkesförberedande program och ger dig vissa yrkesfärdigheter inom ett eller flera yrkesområden.

Studierna består av

 • gemensamma examensdelar
 • yrkesinriktade examensdelar
 • valbara examensdelar

Yrkesexamensdelar

Studerande som inledde sina studier hösten 2019 läser följande (klicka på examensdelen för att komma till läroplanen):

 • Stärkande av funktionsförmågan
 • Stärkande av studiefärdigheter
 • Förberedelser för arbetslivet
 • Kreativt skapande
 • Textilvård och rengöring
 • Underhållsarbeten
 • Krukväxter, trädgård- och utomhusområden
 • Matlagning och bakning
 • Digitalt skapande

Ungefär hälften av studietiden är praktiskt yrkesförberedande arbete. Under första året får du pröva på olika uppgifter, främst i skolans utrymmen. Under de två följande åren arbetar du utgående från din indivduella plan inom de olika yrkesområdena. Inom yrkesämnena är teorin till stor del integrerad i det praktiska arbetet.

Bilagor: