Yrkesträningsprogrammet

Yrkesträningsprogrammet är en utbildning för dig som gått ut grundskolan med 11-årig läroplikt, men även övriga har möjlighet att söka. Studierna omfattar 180 kompetenspoäng på 3 år. YTP fungerar som ett yrkesförberedande program och ger dig vissa yrkesfärdigheter inom ett eller flera yrkesområden.

Studierna består av

  • gemensamma examensdelar
  • yrkesinriktade examensdelar
  • valbara examensdelar

Ungefär hälften av studietiden är praktiskt yrkesförberedande arbete. Under första året får du pröva på olika uppgifter, främst i skolans utrymmen. Under de två följande åren arbetar du utgående från din indivduella plan inom de olika yrkesområdena. Inom yrkesämnena är teorin till stor del integrerad i det praktiska arbetet.