YTP

Yrkesträningsprogrammet

Välkommen till yrkesträningsprogrammet, ytp. Du hittar oss på Neptunigatan 19.

Yrkesträningsprogrammet är en utbildning för dig som gått grundskolan med 11-årig läroplikt, men även andra har möjlighet att söka. Studierna omfattar 180 kompetenspoäng uppdelade på 3 år. 

Du arbetar inom olika yrkesområden till exempel kök, underhållsarbete, kreativt skapande, textilvård och rengöring, trädgård och utomhusmiljöer.

Inom yrkesämnena är teorin till stor del integrerad i det praktiska arbetet. 

Yrkesträningsprogrammet fungerar som ett yrkesförberedande program.

I studierna inom yrketräningsprogrammet ingår också gemensamma ämnen, såsom svenska och kommunikation, matematik, samhällskunskap, IKT, motion och fritid.

Målsättningen efter studierna är att du ska klara enkla arbetsuppgifter. Arbete i daglig verksamhet inom specialomsorgen kan komma i fråga.

Nedan finns länk till läroplanen för studieprogrammet.

Du ansöker om studieplats enligt prövning.