Perokorpi Anna

Ålands yrkesgymnasium
t.f. Teamledare
Neptunigatan 19, Kansli och administration
+358-18 536 550