Examensdelen "Tillverkning av desserter och pâtisserieprodukter" (vuxenutbildning)

Fakta om utbildningen

Examensdel: Tillverkning av desserter och pâtisserieprodukter
Bransch: Bageribranschen
Omfattning: 30 kp (1-2dgr/(var annan/tredje vecka) närstudier i kombination med flerformsstudier)
Antal platser: 12
Studiestart: September 2024
Beräknad studietid: September 2024 till april 2025
Ansökan öppen: 22 april - 26 maj 2024
Kostnad: 80 euro per termin

Målet med utbildningen är att studerande ska kunna:

 • tillverka specialkakor och specialbakelser enligt ett tillverkningsprogram
 • tillverka dessertportioner, glass, sorbet eller kombinationer av dessa
 • tillverka chokladprodukter och konfekter
 • arbeta hygieniskt, säkert och ergonomiskt samt följa egenkontrollprogram
 • samarbeta med andra och följa den arbetsordning som används på arbetsplatsen

Studiernas upplägg

Utbildningen innebär närstudier på skolan en-två dagar per vecka beroende på studerandes individuella studieplan. En studiedag per vecka är yrkesämnesteori och en dag studiedag är praktiskt konditoriundervisning. Utöver detta kan även självstudier på distans förekomma.

Lärande i arbete (LIA) och yrkesprov görs på den studerandes arbetsplats.

För att uppfylla kraven på kunnande i examensdelen kan studerande behöva göra LIA en kortare period i en annan verksamhet än den egna arbetsplatsen.

Datum för närstudier: 

 • 30.9.24 
 • 14.10.24 
 • 15.10.24 
 • 11.11.24 
 • 25.11.24 
 • 26.11.24 
 • 20.01.25 
 • 12.02.25
 • 13.02.25 
 • 03.03.25 
 • 04.03.25 
 • 31.03.25 

Det finns olika sätt att påvisa yrkesskickligheten

 • Examinanden påvisar sin yrkesskicklighet i konditorier eller i företag som producerar rese- och cateringtjänster och där desserter, specialkakor och bakelser tillverkas.
 • Vid examenstillfället tillverkar examinanden olika konditoriprodukter i tre alternativa produktgrupper: 1) specialtårtor och specialbakelser, 2) dessertportioner, 3) glass, sorbet eller kombinationer av dem och 4) chokladprodukter och konfekt
 • En av produkterna ska vara en specialkostprodukt. Till de delar som den yrkesskicklighet som krävs i examensdelen inte kan bedömas genom ett yrkesprov kompletteras visandet av yrkesskickligheten individuellt på andra sätt.