Salmén Joanna

  • Ålands yrkesgymnasium
Timlärare i köksämnen
  • Restaurang- och cateringbranschen
+358-18 536 616