Fusk

Studerande som gör sig skyldig till fusk eller försök till fusk, till exempel genom plagiat, får i enlighet med skolans ordningsregler underkänt vitsord i studieavsnittet. Vid fusk kontaktas alltid omyndig studerandes vårdnadshavare.

Ett studieavsnitt som är underkänt på grund av fusk får inte avläggas genom självstudier/tenteras i Ålands lyceum. I särskilt graverande fall kan ärendet föras till skolans ledningsgrupp som kan föreslå för styrelsen att studerande relegeras i enlighet med gällande lag.