Yrkesrådet för kock och servitör

Ordförande

Johanna Dahlgren, Stallhagen

Medlemmar

Adrian Bäckman, Nautical

Anna Liljeroos, Calliflow

Eva Danielsson, Mariehamns Stad

Maria Björke, Viking Buss

Göta Alm-Ellingsworth, programledare

Ari Wolff, programledare

Studeranderepresentanter

Julia Eriksson, studerande

Wilma Silversten, studerande

Sekreterare

Daja Rothberg (vik biträdande rektor)