Studeranderådets styrdokument

Studeranderådets verksamhet regleras i enlighet med följande styrdokument:

  • Studeranderårdets stadgar
  • Studeranderådets verksamhetsplan

Verksamhetsplanen görs upp läsårsvis (se bilaga).