Specialidrott

Studerande kan ansöka om att få bedriva sk. specialidrott på skoltid två lektioner i veckan, på tisdagar kl. 8-9:20 och på fredagar kl. 9:35-10:50.

Ålands Idrott ansvarar för och finansierar specialidrotten samt godkänner studerande, ledare och andra resurspersoner.

I slutet av varje läsår rapporterar Åland Idrott till lyceet om antalet avlagda specialidrottstimmar för respektive studerande. För 15 h träning erhåller studerande 1 sp som ett internt studieavsnitt. Läs mer under Övriga studier: ESA & ISA mm.

På Ålands Idrotts webbplats hittar du information om antagningsförfarandet, blanketter, regler, upplägg mm.

Kontaktperson på Ålands Idrott

Lena Eriksson
Mobil: +358 (0) 457-342 19 74
E-post: lena@alandsidrott.ax