Väntande vitsord

Bedömning av studieavsnitt ges efter varje avslutat avsnitt. Om du av någon orsak inte har avlagt alla de bedömda moment som ingår i avsnittet antecknas ”V” (väntande vitsord) i studieregistret.

Studieavsnitt som bedömts med V måste kompletteras inom av läraren utsatt tid. Annars bedöms delmomentet med underkänt vitsord och utgående från detta ges bedömning för hela avsnittet.

Alla studieavsnitt ges slutvitsord senast vid läsårets slut.