Vidarestudier LP2021

Efter avslutade gymnasiestudier följer vanligtvis vidare studier i någon form. Vad du vill studera och var är frågor du har tid att fundera på under din tid i lyceet. Utbildningsutbudet är stort och det finns otaliga alternativ att välja mellan. Studiehandledarna finns till hands för att diskutera möjligheter, informera och planera tillsammans med dig.

I menyn hittar du länkar att utforska studiemöjligheter i olika delar av världen!

Att ansöka till högskolor och universitet

De flesta av lyceets studerande söker sig till vidare studier antingen på fastlandet, på Åland eller i Sverige. Antagningssystemen grundar sig på olika principer:

  • Till fastlandet är det framför allt studentprovsresultaten samt resultaten av eventuella inträdesförhör/urvalsprov som ger poäng.
  • Antagningen till Högskolan på Åland sker på basis av avgångsbetyg och eventuella urvalsprov.
  • Till högskolor och universitet i Sverige söker man i första hand med avgångsbetygets medeltal och/eller högskoleprovsresultat.

Med vilka betyg söker jag?

Skola Avgångsbetyg Studentbetyg
Högskolan på Åland x  
Högskolor/universitet på fastlandet   x
Högskolor/universitet i Sverige x  
Högskolor i övriga länder (x) x

 Att tänka på då du flyttar...

Att börja plugga på högskola innebär ofta samtidigt att du flyttar hemifrån och lämnar Åland åtminstone för ett tag. Via länkarna nedan får du information som kan vara bra att känna till då man bosätter sig i ett annat nordiskt land, t.ex. att du måste ansöka om att ha kvar din socialförsäkring...

Studiestöd

Du som under dina gymnasiestudier bott på Åland ska ansöka om studiestöd från AMS för dina högskolestudier. I studiestödet från AMS ingår följande stödformer:

  • Studiepenning
  • Bostadsstöd
  • Studielån
  • Försörjartillägg
  • Vuxenstudiepenning

Ansökan om studiestöd gör du i e-tjänsten Stuart.

Den som har rätt till studiestöd från AMS har enligt finländsk lagstiftning inte rätt till studiestöd eller allmänt bostadsbidrag från FPA.