Studier i Finland LP2021

Antagningsförfarandet till fastländska högskolor, universitet och yrkeshögskolor varierar och du måste därför noggrant läsa de olika antagningsvillkoren för respektive utbildningsprogram.

Studieinfo.fi

Ansökningar till samtliga utbildningar vid fastländska universitet och högskolor görs via en gemensam webbaserad ansökningstjänst. Ansökningstiden pågår för de flesta utbildningsprogrammen från mars till början av april, se studieinfo.fi

Information om utbildningar på fastlandet

Allmänt

Studieinfo.fi - information och ansökning till utbildningar på alla stadier

Diplomingenjörs- och arkitektutbildningens gemensamma antagning

Universitetsstudier i Finland - allt om utbildning & antagning!

Yrkeshögskolestudier i Finland - allt om utbildning & antagning!

Folkhögskolestudier på fastlandet

Studera i Helsingfors - om att studera på svenska i Helsingforsregionen. Program för höstens Högskoledag där utbilningar i huvudstadsregionen presenteras hittas också här.

UniYH - högskoledagar i Åbo och Vasa med information om Åbo Akademi och yrkeshögskolan Novia.

Högskolor (svenskspråkig undervisning)

Aalto universitetet - bland annat högskolorna för teknik (vissa grundstudier på svenska)

Helsingfors universitet

Svenska handelshögskolan (Hanken) i Helsingfors

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet

Yrkeshögskolan Arcada

Yrkeshögskolan Novia

Åbo Akademi

Studentföreningar

Sök på Facebook: Åländska studentlaget i Åbo och Åländska studentföreningen i Helsingfors

Yrkesexamina

Yrkesutbildning på gymnasialstadiet

Stipendier & andra stödtjänster

Fyrk.fi - Webbtjänst om stipendier och understöd

Luckan Unginfo - stödtjänster för unga i svenskfinland