Anteckning om godkänd prestation

Då du avlagt hela din gymnasielärokurs (minst 150 studiepoäng) är det dags för avgångsbetyg!

  • Nedan hittar du information som berör bedömningen av dina färdiga studier i ett helt läroämne.
  • För information om bedömning av enskilt studieavsnitt, se relevant underrubrik.

Läroämnesvitsord: vitsord eller godkänt?

Innan avgångsbetyget skrivs ut ska du ta ställning till om du vill ändra givna vitsord i läroämnena till en anteckning om godkänd prestation på avgångsbetyget (”G”). Denna regel gäller för:

  • läroämnet idrott
  • läroämnen som omfattar max 2 studiepoäng
  • studier i valfria språk som omfattar max 4 studiepoäng

I övriga fall ges alltid ett läroämnesvitsord på avgångsbetyget (med undantag för läroämnen som enbart bedöms med G eller 4, t.ex. studier i informationsteknik och välbefinnande i studierna).

Du meddelar önskemål gällande bedömning till respektive studiehandledare under ditt sista läsår, inom november om du tar examen i december och inom april om du tar examen i juni. Godkända studieavsnitt räknas in i det totala antalet avlagda studiepoäng, men påverkar inte medeltalet.

Hur anhåller jag om att ändra siffervitsord till anteckning om godkänd prestation?

Abiturienter får information under sista vårterminen och anhåller om ändring inom april. Ändringen görs då avgångsbetyget skrivs ut, vanligen i slutet av maj.