ISA Interna studieavsnitt

Interna studieavsnitt (ISA) arrangeras inom skolans ramar och utgör en viktig del av den återkommande verksamheten. Det kan också handla om långsiktigt samarbete med organisationer i det omgivande samhället. Utbudet varierar utifrån efterfrågan och ekonomiska resurser.

Exempel:

  • nationella och internationella studerandeutbyten tex som en del av språkundervisningen
  • specialidrott i samarbete med Ålands idrott
  • skolarrangemang så som Karonka, Lucia och julfest
  • studeranderådsverksamhet