Barnledare (vuxenutbildning)

Fakta om utbildningen

Examen/titel: Barnledare för vuxna
Bransch: Pedagogisk verksamhet och handledning
Omfattning: 180 kp
Antal platser: 15 stycken
Studiestart: Augusti 2023 
Beräknad studietid: 3 år
Utbildningskod: BLU

Välkommen till utbildningsprogrammet för pedagogisk verksamhet och handledning. Du hittar oss på Östra Skolgatan 2 där vi utbildar framtidens barnledare.

Examen består av yrkesinriktade examensdelar (145 kp) och gemensamma examensdelar (35 kp).

Denna utbildning riktar sig i första hand till personer som redan jobbar inom daghem, skola och/eller fritidshem men saknar behörighet som barnskötare.

Yrkesinriktade examensdelar

  • Professionellt bemötande inom pedagogisk verksamhet och handledning (15 kp)
  • Att främja barns utveckling, välbefinnande och lärande (40 kp)
  • Genomförande av pedagogisk verksamhet inom småbarnspedagogik (30 kp)
  • Arbete med familjer och sektorsövergripande samarbete (20 kp)
  • Handledning av personer som behöver stöd (20 kp)
  • Förberedelse för arbetsplatshandledning (5 kp)
  • Handledning av ungdomar (15 kp).

Gemensamma examensdelarna

Studerande läser även gemensamma examensdelar (35 kp), som består bland annat av matematik, fysik, kemi, svenska, engelska, finska, samhällskunskap och upprätthållande av arbetsförmågan.

Studiernas upplägg

Utbildningen innebär närstudier på skolan en-två dagar per vecka beroende på studerandes individuella studieplan. En studiedag per vecka är yrkesämnesteori och en dag studiedag per vecka är gemensamma ämnen för de studerande som saknar gymnasiebetyg i dessa ämnen. Utöver detta kan även självstudier på distans förekomma.

Lärande i arbete (LIA) och yrkesprov görs på den studerandes arbetsplats.

För att uppfylla kraven på kunnande i samtliga examensdelar kan studerande behöva göra LIA en kortare period i en annan verksamhet än den egna arbetsplatsen.

Arbetsmöjligheter

Barnledare arbetar med uppgifter inom småbarnspedagogiken och har hand om barnets helhetsmässiga välbefinnande. De kan även arbeta med olika slag av familjer och med barn i skolåldern. Barnledare arbetar med pedagogisk verksamhet, vård och omsorg. Under utbildningen förbereds den studerande också på arbete med ungdomar samt arbete med personer med stödbehov av olika slag. Tänkbara arbetsplatser är till exempel daghem, grundskola och fritidshem.