Gemensamma skolevenemang och -aktiviteter

Under läsåret arrangeras en mängd olika gemensamma skolevenemang och -aktiviteter såsom temadagar, gästföreläsningar, valdebatter mm. Tillfällena utgör en obligatorisk del av din skolgång då de berör de temaområden och den värdegrund som beskrivs i skolans läroplan.

All frånvaro från dessa evenemang och aktiviteter (oavsett orsak) kompenseras genom skriftlig inlämningsuppgift som behandlar det aktuella temaområdet.

Ansvarig lärare läsåret 2023-2024 är lektor Jonas Ekblom.