Gemensamma skolevenemang och -aktiviteter

Under läsåret arrangeras en mängd olika gemensamma skolevenemang och -aktiviteter såsom temadagar, gästföreläsningar, valdebatter mm. Tillfällena utgör en obligatorisk del av din skolgång då de berör de temaområden och den värdegrund som beskrivs i skolans läroplan.

All frånvaro från dessa evenemang och aktiviteter (oavsett orsak) kompenseras genom skriftlig inlämningsuppgift som behandlar det aktuella temaområdet. Ansvarig lärare läsåret 2021-2022 är lektor Cecilia Högback.